AVG.

woensdag 22 februari 2017

Biddag.

Vandaag is het hier Biddag voor
gewas en arbeid.

Uit mijn oude Poezie-album
een versje.

Achter Jezus 't  kruis te dragen,
weet je wat dat zeggen wil?
Heel je leven zonder klagen,
willen wat de Heiland wil.
Elke dag en elke morgen
leven uit Zijn Hand alleen,
en te weten, God zal zorgen
in de bangste tegenheên.
Morren maakt de last niet minder,
moed alleen vermindert haar.
Neem uw kruis op wat het zijn moog,
God weegt niemands kruis te zwaar.

4 opmerkingen: