AVG.

dinsdag 26 december 2017

In een stal geboren......


 Als kind kreeg ik een boekje van mijn oma:
Heidi, het kind van de bergen.

Er kwam ook een zekere Hans in voor,
met zijn grootvader.
Over hen gaat dit ontroerende verhaal,
dat ik jullie niet wil onthouden.

Ik werd wakker vannacht met een zere, 
pijnlijke keel en kon niet meer slapen,
 heb toen dit opgeschreven.
*****

Grootvader staat voor de lage deur van zijn huisje. Hij rookt zijn pijp en kijkt naar beneden. Diep in de vallei ziet hij de huisjes van het dorp liggen. “Ik geloof dat we bezoek krijgen, Hans”, zegt hij tegen de jongen, die voor het huisje speelt. Hans springt overeind. “’t Is de meester van het dorp!” roept hij verschrikt en loopt snel het huisje binnen.
Grootvader ziet ook dat het de meester is. Hijgend gaat de man even later op het bankje voor het huisje zitten. “Goedemiddag. Hè, hè. Dat is een klim naar boven”, zegt hij. Grootvader beantwoordt de groet kort. Hij vraagt zich af wat de meester komt doen, maar grootvader laat zijn nieuwsgierigheid niet merken.
De bezoeker aarzelt even, maar dan zegt hij: “Is de jongen er niet? Hij heet toch Hans?” Grootvader geeft geen antwoord. “Hij is toch al ruim zeven jaar? Het is tijd dat hij naar school komt.” Grootvader kijkt de meester aan. Die gaat verder: “Hij moet toch leren lezen en schrijven?” De oude man zegt nog steeds niets, maar trekt aan zijn pijp. Eindelijk zegt hij: “Ik woon al 44 jaar hier. Je wilt toch zeker niet dat ik in het dorp kom wonen?” De meester schudt zijn hoofd: “Nee, nee. Maar Hans moet toch naar school? Hier verwildert hij een beetje. Hij moet met andere jongens om leren gaan. Ik weet dat je goed voor hem zorgt. Je bent altijd als een vader voor hem geweest, nadat hij in die stal werd geboren, maar….”
Grootvader kijkt bezorgd naar de deur die open staat. Zal Hans alles horen? Zijn ogen kijken donker en zijn stem klinkt boos als hij antwoordt: “Dit is niet aardig van u. De jongen verwildert hier helemaal niet. Als u alleen bent gekomen naar de alpenweide om me dat te vertellen, had u beter in het dal kunnen blijven.”
De meester veegt het zweet van zijn voorhoofd. “Het is niet kwaad bedoeld”, zegt hij sussend. De mensen in het dorp hebben bewondering voor wat u doet. Maar wees verstandig en stuur hem naar school.” Grootvader denkt na. Tenslotte zegt hij: “Ik heb Hans allang leren rekenen en lezen. Misschien niet zo goed als u het doet, maar Hans groeit hier niet op voor galg en rad.”
Even later daalt de meester de berghelling weer af. “Mislukt”, verwijt hij zich. “Ik had beter op mijn woorden moeten letten.” Grootvader kijkt hem na. Hij schudt zijn hoofd, klopt zijn pijp uit en gaat naar binnen. Hans kijkt hem met grote donkere ogen aan en vraagt: “Wat zei de meester? Dat ik in een stal geboren ben?” Grootvader gaat zitten. “Heb je voor luistervink gespeeld?” Hans knikt. Hij weet dat grootvader dat niet goed vindt, maar toch kijkt hij niet boos naar hem. “Kom eens hier aan tafel zitten, Hans…. Ik had het al veel eerder moeten vertellen, maar ik heb het steeds uitgesteld. Nu kwam de meester bij ons met zijn domme praat. Daarom kan ik het niet langer voor je verzwijgen en ik wìl het ook niet…!”
Het is stil in het kleine huisje. Grootvader kijkt peinzend voor zich uit alsof hij heel diep nadenkt. Hans kijkt hem verbaasd aan. Wat doet grootvader vreemd. Dan begint de oude man: “Het gebeurde ruim zeven jaar geleden. Midden in de winter. “t Was guur weer. De wind gierde over de bergwei. Plotseling werd er bij me aangeklopt. Ik deed open en zag een man en een vrouw staan. “Mogen we hier slapen?”, vroeg de man in een taaltje waar ik weinig van verstond. Door de gebaren die hij maakte, begreep ik wat hij bedoelde. Ze kwamen van de andere kant van de bergen, uit Italie, ik voelde er weinig voor want mijn huis is geen hotel. Je weet zelf Hans, dat er soms vreemd volk voorbijtrekt: zwervers en vluchtelingen. Ik wilde al zeggen dat ze maar naar het dorp moesten gaan, toen ik die vrouw zag. Ze zag heel bleek. Ze leunde vermoeid tegen de hutwand. Ik kreeg medelijden met haar. Met die man niet. Die had zijn verstand moeten gebruiken en niet met dit weer de bergen in moeten trekken. Maar het vrouwtje kon gewoon niet meer. Bovendien zag ik dat ze gauw een kindje krijgen zou. Nee, ik kon haar niet wegsturen. In mijn huisje wilde ik ze ook niet hebben. Maar de stal was leeg. Ik had de schapen en geiten al twee weken eerder in het dal gebracht. Nou, dan moesten ze daar de nacht maar doorbrengen. De stal was schoon en er lag voldoende stro. Het vrouwtje keek me dankbaar aan. Ik heb hen nog wat melk en kaas gebracht en ben toen zelf naar bed gegaan.
’s Nachts begon het te sneeuwen. Dat had ik verwacht. Alleen niet dat er zo’n geweldig pak zou vallen. De volgende morgen kon ik de deur van ons huis maar met grote moeite open krijgen. De twee mensen konden onmogelijk hun reis voortzetten. We zaten ingesneeuwd.
De derde morgen kwam de man heel opgewonden naar me toe. Hij maakte allerlei gebaren en praatte heel vlug. Ik begreep er niets van. Alleen één Italiaans woord: “Bambino.” Dat betekent “kind”. Ik ging met hem mee naar de stal. Daar zag ik wat er die nacht gebeurd was: er was een jongetje geboren, met net zulke oogjes en zwarte haren als zijn vader en moeder. Dat jochie, dat was jij, Hans….
Die jonge vrouw was heel ziek, dat zag ik gelijk. Ze moest zo snel mogelijk naar het dal gebracht worden. Maar hoe? Het was levensgevaarlijk. Toch heb ik het gedaan. De vrouw hebben we stevig ingepakt op mijn slee gezet. Het kind moest zo lang maar in mijn huis blijven. Dat zou ik later wel ophalen. De man ging mee en na een zware tocht kwamen we in het dorp. Zelf ben ik gelijk weer naar boven gegaan: naar het kind. “t Was een vreemde gedachte: nooit getrouwd geweest en nu opeens een kind! Wat moest ik doen? Ik heb het kleintje eerst maar bij de kachel gezet en lekker toegedekt. Misschien lustte het wat geitenmelk.”
Grootvader glimlacht bij die herinnering. Hans kijkt hem aan. “Hoe ging het verder, grootvader?” Dan kijkt grootvader weer verdrietig. Het arme vrouwtje is niet meer beter geworden. Ze is in de herberg van het dorp gestorven. En haar man? Die hebben we nooit meer gezien. Toen ik met jou in het dorp kwam, was hij al verdwenen. Daarom ben je altijd bij mij gebleven, Hans.”
*****
Er wordt niet meer over het bezoek van de meester gepraat. Maar grootvader moet er vaak aan terugdenken. Het wordt hem duidelijk: voor Hans is het beter als hij naar school gaat. Op een morgen zegt hij: “Kom Hans, we gaan naar het dorp.” Ze gaan inkopen doen. Deze keer niet alleen eten, maar ook schoolspullen.
Een paar dagen later gaat Hans naar school. Grootvader heeft die dag weinig rust. Steeds moet hij denken aan de jongen beneden in het dal. Al lang van tevoren staat hij op de uitkijk. Hans heeft véél te vertellen. Hij vond het prettig op school. De meester was heel aardig en vroeg hem van alles. Maar…. hij vertelt niet alles aan grootvader. De meester had gevraagd waar hij geboren was. Op die vraag wist hij niet zo snel het antwoord. Hij had willen zeggen: “Boven op de alpenwei”, maar opeens had hij een jongen achter zich halfluid horen zeggen: “Hij is in een geitenstal geboren, haha.” Andere kinderen hadden ook gelachen en hij had hulpeloos naar de meester gekeken. Maar die had het niet gehoord.
Hans krijgt het niet makkelijk op school. De volgende dag blijkt dat de kinderen alles weten. Barbara, de dochter van de herbergier, heeft alles verteld. De kinderen kijken Hans nieuwsgierig aan. Eén van de jongens begint te mekkeren. De anderen moeten erom lachen. “Geitenbok”, roept iemand. Dat is teveel voor Hans. Hij voelt zich warm worden. Hij balt zijn vuisten in zijn zak. Hij vliegt op de jongen af. Ook van dit vechten vertelt Hans niets aan grootvader.
Het wordt een moeilijke tijd voor Hans. Veel kinderen plagen hem. Vooral omdat ze weten dat hij kwaad wordt. Op het laatst gaat hij in iedere jongen en in elk meisje een vijand zien. Hij denkt dat iedereen hem veracht, omdat hij in een stal geboren is.
*****
Net voor de kerstvakantie heeft het ’s nachts hard gesneeuwd. Maar Hans wil toch naar school. Vandaag worden de rapporten uitgedeeld en daar wil hij bij zijn. “Zou je niet liever thuis blijven?” vraagt grootvader. “Nee, ik wil echt. Ik kan toch mijn sneeuwschoenen aandoen?” Op de berghelling is het bitter koud. Hans komt te laat, maar de meester begrijpt het. “Ik had niet gedacht dat je er vandaag doorheen zou komen”, prijst hij. “Het is vast geen prettige tocht geweest.” Nee, dat was het zéker niet. Maar in de klas is het lekker warm. “Ga maar dicht bij de kachel zitten, Hans”, zegt de meester.
Die laatste morgen voor de vakantie vertelt de meester het Kerstevangelie. Vertellen, daar houdt Hans van. Het lijkt net of je er zelf bij bent. De meester brengt de kinderen in het verre land, waar Jozef en Maria naar Bethlehem gingen. Hij vertelt hoe ze in het stadje aankomen. Ze zoeken een plekje en lopen van de ene herberg naar de andere. Nergens is er plaats.
De meester vertelt verder. En dan…. Hans’ hart begint sneller te kloppen. Wat zegt de meester daar? “In die nacht gebeurt het grootste wonder van alle tijden.” De stem van de meester klinkt warm. “Daar in die stal wordt de Zoon van God geboren. Als een arm Kind komt Hij op de aarde en Zijn moeder legt Hem in de kribbe, de voerbak voor de dieren. Vol liefde windt ze Hem in doeken. De herders uit het veld komen om het pasgeboren Kindje te aanbidden….”
Opeens hoort de meester een zacht snikken. Hij kijkt naar Hans. Die heeft zijn hoofd op zijn armen gelegd. “Maar jongen toch!” zegt de meester, "wat is er, wordt je niet goed?" Hans tilt zijn hoofd op,
hij vergeet waar hij is, hij vergeet de kinderen in de klas. Door zijn tranen heen zegt hij:"Nee, dat is.... dat kan niet waar zijn!" Het wordt stil in de klas. De meester begrijpt er niets van. "Wat kan er niet waar zijn Hans?" "Dat Hij...dat Hij...in een stal is geboren...die grote schande..." Alle narigheid van de laatste weken, al het verdriet komt opeens tevoorschijn. Kom maar mee naar mijn kamer, dan kun je even bijkomen, Hans" Even later vertelt Hans alles, van .het plagen het spotten en het uitlachen
"Nu vertelt u dat Gods eigen Zoon óók in een stal geboren is.." De meester schudt zijn hoofd, wat hebben zijn leerlingen het Hans moeilijk gemaakt. "Ja, Hij is in een stal geboren, dat staat in de Bijbel. Er zijn veel kinderen in de wereld die het erg arm hebben. Er zijn ook veel oudere mensen die
een zwaar kruis te dragen hebben, Hans. Maar niemand heeft zo zwaar geleden als Hij, de Zoon van God. Als een kind kwam Hij in een stal ter wereld, juist om aan arme en zondige mensen te laten zien
hoeveel Hij van de mensen houdt. Het is niet belangrijk Hans, of we in een paleis of een stal geboren zijn. Er is maar één ding belangrijk: of we weten dat Hij ook voor onze zonden op de wereld kwam. Of we echt een kind van Hem mogen zijn.”
De tranen van Hans zijn nu verdwenen. Zijn verdriet is weg. “Blijf maar even hier”, zegt de meester. “Ik ga eerst met de klas praten.” Wat hij gezegd heeft? Hans komt het nooit te weten. Hij is wel blij, dat hij alles gezegd heeft.
Het wordt een onvergetelijk kerstfeest. Samen met grootvader, die alles weet, staat hij op kerstavond voor hun huisje op de bergwei. Ze kijken naar de hemel, die met sterren bezaaid is. Opeens begint Hans een lied te zingen, dat hij op school geleerd heeft: “Stille nacht, heilige nacht….” Grootvader hoort het. Hij wrijft met zijn verweerde hand langs zijn ogen. Zingen kan hij niet goed, maar toch valt hij met een zware stem in: “Werd geboren in Bethlehems stal….”

******

zaterdag 23 december 2017

Sneeuwman taart.

Vlak voor de Kerstdagen nog deze
taart voor een jonge man.
Hoewel er nu geen sneeuw meer
ligt, is dit toch een echte wintertaart.
Met als blikvanger:
 een vrolijke sneeuwman.De taart is gevuld met banketbakkersroom
en een aardbeien-rabarber bavarois.
Ik wens u Fijne en Gezegende Kerstdagen!!

******

dinsdag 19 december 2017

Hark! the herald angels sing


Hark! the herald angels sing
"Glory to the newborn King!"
Peace on earth, and mercy mild
God and sinners reconciled
Joyful, all ye nations rise
Join the Triumph of the skies
With th' angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem
Hark! the herald angels sing
"Glory to the newborn King!"


Toen ik foto's nam van alle gehaakte
engeltjes, kwam spontaan dit liedje bij me op:

Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer
Vreed' op aarde, 't  is vervuld
God verzoend der mensen schuld
Voegt u, volken in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het Kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d' eer
van de nieuwgeboren Heer.Dit eenvoudig engeltje heb ik 2 keer gehaakt.

gehaakt engeltje

Bijna alle engeltjes heb ik weggegeven,
ze hebben zelf uitgekozen
welke ze wilden hebben.

vrijdag 15 december 2017

Gehaakt engeltje en patroon

Nog wat engeltjes gehaakt.
Dit exemplaar is wat groter, met dikkere katoen
en met een dikkere haaknaald gehaakt.


Hier zie je het verschil!Het kleintje is met Durable nr. 10 gehaakt
met haaknaald nr. 1.75 en de grote
met witte katoen van Katia met
haaknaald 2.5 en de rok is ook wat langer.
Ze zijn opgesteven met suikerwater.
***
Het patroon komt van leentjes.net
maar toch klopte het niet helemaal,
dus het 1e engeltje heb ik een paar keer
moeten uithalen voor het goed was.
Hier is mijn versie:

Hoofdje.
Haak 6 vasten in een magic ring en sluit
met een halve vaste.
toer 2: haak 2 vaste in elke vaste(12)
         toer 3: *haak 2 vaste in een steek, 1 vaste 
in de volgende steek* (herhalen)(18)
 toer 4: *haak 2 vaste in een steek, 1 vaste in de
 volgende 2 steken*(herhalen)(24)
toer 5-8 : vaste in elke vaste rondom(24)
Plaats nu een wattenbolletje in
de holte.
toer 9:* haak 2 vaste samen, 1 vaste in de volgende
 2 steken*(herhalen)(18)
toer 10:*haak 2 vaste samen, 1 vaste in de 
volgende steek* herhalen(12)
toer 11:*haak 2 steken samen tot je nog 6 steken over hebt.

Lijfje:
toer 1: 1 losse, 2 halve stokjes in elke
steek (12)sluit met halve vaste
toer 2: 2 losse, 2 halve stokjes in elke 
steek(24) sluit met halve vaste
toer 3: 2 losse, *2 halve stokjes in een steek, 1 half stokje*,
dit de hele toer rond.
toer 4: 3 losse,*2 stokjes in een steek,1 losse, 
1 overslaan* toer rond.
toer 5:* 5 stokjes in de losse van de vorige toer, 1 vaste
tussen de stokjes van de vorige toer*
(waaiertjes) de hele toer rond, het zijn 
18 waaiers.
toer 6: 3 losse, 3 stokjes tot half de waaier,
sla 7 waaiers over en haak op de
helft van de 8e waaier 3 stokjes, 2 stokjes
tussen de waaiers en nog 3 stokjes tot half de 
volgende waaier, sla weer 7 waaiers over
en haak nog 3 stokjes vanaf de helft van de
waaier en tussen de waaiers nog 1 stokje
tot het aaneen gesloten is. (16 stokjes totaal)
toer 7: 4 losse, 1 stokje tussen 2 stokjes,
*1 stokje, 1 losse, 1 stokje in dezelfde steek*
herhalen
toer 8: 3 losse, 1 stokje, 1 losse, 2 stokjes
op de losse van de vorige toer.
*2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in dezelfde steek* 
herhalen, (dit is een Shell)
toer 9-12: toer 8 herhalen
toer 13: 5 stokjes door de losse tussen
de 2 stokjes en 1 vaste tussen 2 shells.

Bij het grotere engeltje heb ik
een paar toeren meer gehaakt
aan de rok, zodat het langer werd.
Je kunt met zilver- of gouddraad
vasten langs de vleugels haken
en aan de onderrand.

dinsdag 12 december 2017

Kapster taart


Weer een taart.
Deze is voor een lief kapstertje.
Ze houdt van roze en zwart,
dus is de taart in deze kleuren.

Als vulling heeft ze gekozen voor een
perenbavarois. 
Jammer dat het zo donker was in huis
door de sneeuw, zo
kwamen de echte kleuren niet zo mooi uit.
Tja, bij goed daglicht heb je
nu eenmaal de beste foto's.😞
 
***

Maar het was wel mooi bij ons aan de dijk!


Zo vroeg al dat het sneeuwt, hier was het half
de middag, 's avonds lag er nog meer.

zaterdag 9 december 2017

Vierkante taart

Een vierkante verjaardags
taart met roosjes,
blaadjes en
 gedraaide lichtgroene repen.
Roosjes blijven een geliefd
onderwerp voor een taart.

Marsepeintaart met roosjes


Met een vulling van
perzik bavarois en
 banketbakkersroom met
vanille extract.
donderdag 7 december 2017

Twee engeltjes

Deze twee engeltjes zijn
bij de vleugels en
aan de onderrand
omgehaakt met glitterdraad.
De ene met zilver
en de andere met goud.


Ze zijn niet groot maar wel lief hè?
De vleugels zijn apart
gehaakt en aan de
rug vastgezet.Ze zijn te vinden op you tube en er zijn er nog meer.
Wel in slavische talen, maar met goed
kijken kom je een heel eind.

maandag 4 december 2017

Bezoek in't Opper

Zaterdag kregen de bewoners
van 't Opper in Bru bezoek van 
Sinterklaas en Zwarte Piet.
Iedereen kreeg een cadeau.
Moe kreeg een mooie witte
badhanddoek.

Dat er een vrolijke zwarte Piet met haar op de 
foto wilde, vond ze niet erg.
Onverstoorbaar dronk ze
haar kopje koffie!

zaterdag 2 december 2017

Sinterklaas taart

Bij het heerlijk avondje van Sinterklaas
hoort snoeperij.
Daarom deze pepernoten/
kruidnootjes taart.

Sinterklaas taart


Voor het uitpakken begint, drinken we
een bakje leut met deze taart,
of een stukje banketletter!

De basis is gewone biscuit met als laatste toegevoegd
1 eetlepel speculaas kruiden.
Na het bakken en afkoelen in
drie lagen snijden.
Op de onderste laag 4 eetlepels
chocoladepasta gesmeerd.
(is dit niet goed smeerbaar, dan even opwarmen
in de magnetron)
Daarop grof gehakte kruidnootjes,
en botercrème, gemengd met
50 gram gemalen kruidnootjes.
Doe hetzelfde met de middelste
laag en leg de bovenste laag erop.
Besmeer de hele taart met de
gekruide botercrème.
Laat opstijven in de koelkast.
Maak zelf chocolade glazuur (of uit een zakje)
en giet het eerst aan de rand,
zodat het erlangs drupt.
Strijk de rest over de bovenkant.
Versier met Sinterklaas snoepjes.
*
De kinderen zullen wel niet zoveel geduld hebben
om van de taart te genieten,😄
die willen zo gauw mogelijk
alle pakjes uitpakken.donderdag 23 november 2017

Kerst engeltje.

In een doos met allerlei
haakkatoen lag nog een halve
bol wit glanskatoen van
Durable nr 10, waar ik mijn gordijntjes
mee gehaakt hebt.
Hoewel het nog wat vroeg is
 is dit mijn eerste poging:
een gehaakt
kerst engeltje!


Het rokje mag nog wel iets langer
en het moet nog gesteven worden
anders is het zo slap.
Verder wil  ik ook nog andere patroontjes
proberen.
(Wordt vervolgd)

donderdag 16 november 2017

De 4e deken!!!

We zijn dit jaar begonnen om mee te doen
met de grootste deken ter wereld te maken,
een record poging met z'n allen.
Volgend voorjaar staat Leeuwarden 
op de voorgrond als
culturele stad in Nederland.
Het is ook mensen verbinden en....
heel Holland haakt! 😊
Leuk hoor, overal komen dekens vandaan,
kijk maar eens hier. (klik)
Hopelijk halen ze de record poging en dan gaan de
dekens naar goede doelen
waar nodig is, vluchtelingen, plaatsen
waar rampen gebeurd zijn,
straatarme oudjes in
de Oostblok landen enz.
*
Een lieve vrouw had vele vierkantjes gehaakt
en met nog andere erbij was er
een tas vol bij mij gebracht.
De tas met vierkantjes stond
maar naar me te lachen.
Ik was van plan om de tas maar eens
door te geven en er iemand anders
aan te zetten om een deken van te maken.
Maar er waren al enkele blokken gemaakt
van 4 vierkantjes aan elkaar.
En...de geest is wel gewillig, maar het
vlees is zwak.
Het begon toen ik dacht,
laat ik ook maar eens wat blokken maken.
Toen er enkele af waren heb ik ze maar eens
 op de vloer gelegd om te kijken  
wat leuk staat met de kleuren om ze te combineren.


De rest van de vierkantjes (granny's)
waren té veel verschillend om een blok te vormen.
Die heb ik gebruikt om een rand rondom te maken.
Deze zijn niet aan elkaar gehaakt
maar genaaid.
gehaakte granny deken
 Tjonge, dat ging werkelijk veel sneller dan haken,
had ik dat maar eerder geweten
dan had ik de vorige ook genaaid in plaats van gehaakt.
Alle dekens werden vandaag ingeleverd,
die van onze voorzitter is ook erg mooi!
Mooi symmetrisch en ook mooie kleuren.
Hier is de hele stapel,
en ze wegen ook nog eens zwaar!
Hier nog eens alle vier!


Nu kan ik eindelijk eens beginnen
 aan mijn volgende projectje.

maandag 13 november 2017

Herfstmenu.

Zaterdagavond zijn mijn vriendinnen
komen eten samen met hun mannen.
Het was een echt herfstmenu.
Als voorgerecht niet echt herfst
muffins met brood, gerookte zalm
en een eitje.
De recepten staan onderaan.


Een echte herfst topper: pompoensoep met
kastanje champignons en geroosterde
pompoenpitten.Daarna kalkoenfilet, gesneden van een stuk van 2 kilo!
In de oven gebraden.


Met romige aardappels in een
jägersausje met kastanje champignons.


Een schaal gemengde groenten uit de oven
met hazelnotenboter...Een salade met maïs en paprika.


En als toetje......
een trifle van bitterkoekjespudding
met stoofperen.
Lieve mensen, ik ben toch zo'n oelewapper,
vergeet ik foto's te maken, is het eten al op.
De eerste en laatste foto is dus maar
uit een boek, 😌 schaam
Ik zou geen goede foodblogger zijn,
die maken zulke prachtige foto's van het eten.
 
♥♥♥

Nu de recepten:

Voor de muffins vet je een muffinblik
heel goed in en vouw je er een ontkorste
boterham in, leg een plakje gerookte
zalm in en breek er een heel klein
eitje in, of anders alleen de dooier.
Zet de oven op 180ºC en bak ca. 12 minuten.
Bestrooi met zout en peper en bieslook.
*
 Voor de soep:
Doe 4 el olie in een grote pan en
bak 2 gesnipperde uien en 2 in blokjes gesneden wortels,
een knoflook teentje gehakt, 1 prei  en  ¼ knolselderij in stukken,
1 pompoen schoongemaakt en in
blokjes gesneden.
Blus af met 200 ml witte wijn en 1 l. water.
Voeg 1 groenten bouillonblokje en
1 bouillonblokje van bospaddenstoelen toe en
laat het 20 min. zachtjes koken tot het gaar is.
Pureer de soep.
Bak in 3 el olie 250 g. kastanje champignons.
Rooster in een andere droge pan 6 el pompoenpitten.
 Serveer de soep met de champignons en
de pompoenpitten erbij.
*
Marineer de 2 kg kalkoenfilet met:
1 teentje fijngesneden knoflook,
4 takjes majoraan of 1 lepel gedroogd kruid,
4  el witte balsamico,
2 el mosterd,
1 el paprika poeder,
zout en peper en 4 el olie.
Verpak het stuk vlees in plastic folie en
leg het in een  ovenschaal en zet een nacht
in de koeling.
De oven op 180ºC.
Haal het plastic eraf en leg naast het vlees
2 uien in partjes gesneden.
Bak 45 minuten in de oven,
los 2 groenten bouillonblokjes op
in 1 l. heet water  en schenk dat over het vlees.
Bak nog 1 uur. Haal het vlees uit de schaal
en wikkel in aluminiumfolie en laat rusten.
Zeef het vocht en bind het met maïzena.
*
Kook 1½ kg goed gewassen aardappels in de schil,
pel ze als ze wat afgekoeld zijn.
Maak 400 gr. champignons schoon en 2 uien
en snijd ze fijn en bak ze in 3 el olie glazig.
Doe de champignons erbij en bak 10 min.
Strooi er 2 el bloem over en bak kort.
Blus af met 200 ml water en 200 ml slagroom, 
voeg onder goed roeren een groente bouillonblokje toe .
Laat even zachtjes koken en giet over de aardappels.
Meng er een bosje gehakte peterselie door.
*
Voor de groenten: kook sperzieboontjes in 10 min gaar
en een bosje gehalveerde worteltjes ook.
Snijd 4 gekookte bieten (velletje eraf) in parten.
 5 lente-uien halveren in de lengte en kook ze 5 min.
Leg alle groenten op een bakplaat en
 breng op smaak met zout en peper. 
Verhit 5 el boter in een pan en bak er 100 gr. gehakte
hazelnoten in en schenk dit over de groenten.
Gratineer ongeveer 10 in de oven.
*
Salade:
Kook 2 maïskolven gaar en laat afkoelen
en snijd de maïs er met een mes
rondom af.
Was de paprika en verwijder de zaadlijsten
en snijd in blokjes.
Een halve ijsbergsla in reepjes snijden
en de maïs in plakken.
Meng door elkaar.
Maak een vinaigrette van:
1 fijngesnipperd uitje,
4 el witte wijnazijn, 1 lepel mosterd,
1 lepel sesamolie, 3 l olie.
zout en peper en een scheutje
 agavesiroop, schud goed door elkaar
en giet over de salade.
*
Toetje:
400 ml melk en 200 ml slagroom
aan de kook brengen 175 g.
bitterkoekjes in de melk laten trekken.
(de bitterkoekjes komen van een echte 
warme bakker, dus geen fabrieksspul, 
maar met echte bittere amandelen gemaakt) 
Maak een papje van 50 g custardpoeder
met 2 el suiker en vanillesuiker en melk,
Scheid 2 eieren, klop de dooiers los met iets warme melk,
giet eerst het custardpapje bij de melk,
roer goed tot het dik word en doe er dan de
dooiers bij en haal van het vuur af en
doe in een grote kom.
Klop de eiwitten met een snufje zout stijf en
spatel het samen met 2 el amaretto
door de pudding.
Zorg dat je stoofpeertjes koud zijn, kook
ze b.v. een dag tevoren.
Op de foto uit het boek zijn ze roze van binnen,
maar die van mij zijn prachtig dieprood,
gekookt met rode wijn en scheut port,
met een kaneelstokje en een steranijs.
(Oh, dat is toch zo'n lekker smaakje)😋
Snijd de peertjes in blokjes.
Verdeel de helft van de pudding over de glazen,
schep er een flinke lepel stoofpeertjes op,
dan weer de andere helft van de pudding en weer
een flinke lepel peertjes,
tot slot nog wat achtergehouden
bitterkoekjes in kruimels
erover strooien.
*
Toen nog koffie met een truffel en een
koffielikeurtje.
Dat kon er nog net bij.
*

zaterdag 4 november 2017

Abrikozensloffen.

Deze abrikozensloffen zijn echt heerlijk.
Ze zijn gemaakt van bladerdeeg
op rol, met een vulling
van banketbakkersroom.Eerst maak je de banketbakkersroom,
het kan ook uit een zakje met poeder waar
je alleen water aan toevoegt.
*
Maar ik maak het liever zelf:
300 ml melk (of melk en room)
60 gram suiker
3 eidooiers
1 flinke eetlepel custardpoeder
scheutje vanille extract

Warm de melk tot aan de kook en doe de eidooiers en suiker
in een kom en mix deze met de handmixer
ongeveer 5 minuten, giet de bijna kokende melk
toe en meng goed.
Doe het terug in de pan op matige hitte en
roer goed tot het gaat indikken.
Als de room goed is haal je de pan 
van het vuur en voeg de vanille extract toe.
Doe in een met koud water afgespoeld
bord en dek af met plastic folie en
laat koud worden.
*
Meet het bladerdeeg af en snijd ze in
vierkanten van 12 x 14 cm.
Leg een schuine dikke streep
banketbakkersroom op elke plak
en leg er 3 abrikozen (uit blik) op.
Maak de punten nat en vouw ze naar elkaar toe.
Ga er met een kwastje water over
en bestrooi met rietsuiker.


Bak ze 30 minuten in de oven op 200ºC

Ze eten het fijnst zo uit de hand, 
want met een vorkje maak
je er een ongelofelijke kruimelige
knoeiboel van.


dinsdag 31 oktober 2017

Haak-in

Eens in de drie weken ga ik naar
de "Haak-in", dat is een haak en breiclubje.
Thuis kun je altijd wel handwerken, maar
met een groepje is het toch veel gezelliger.
Ook hoor je daar vaak nieuwtjes,
(niet dat ik daar zo op gebrand ben)😉
maar dan weet je weer wat er speelt
in ons dorp.
*
Tijdens het koffie/thee drinken heb ik
nog getrakteerd.


Het waren zoete petit fourtjes.Mijn moeder kon helaas niet op ons feestje komen,
dat is voor haar veel te druk,
en ze kan het niet goed meer horen als 
er zoveel gepraat wordt,
dus heb ik haar meegenomen
naar mijn zus en daar hebben we nog
taart gegeten, die over was van
de grote taart.
Kijk ze eens genieten!!

Ook van de petit fours was er over,
maar dat vinden wij niet erg. 😋


maandag 23 oktober 2017

Huwelijksjubileum.

Wat gaat de tijd snel, niet te geloven.
We mochten afgelopen vrijdag
ons vijftig jarig
huwelijksjubileum vieren.
Voor die gelegenheid heb ik
voor ons een bruidstaart gemaakt.


Toen we trouwden op 20 oktober was het een
prachtige zonnige en warme dag,
het was wel boven de 20ºC en
iedereen liep toen zonder jas, wat
toch wel bijzonder was, eind oktober.
Ellis heeft ook mee geholpen
om marsepeinen roosjes te maken,
ze wist ze precies aan te wijzen.
We zijn blij en dankbaar
dat we het konden vieren met
familie, vrienden
en bekenden.

woensdag 18 oktober 2017

Derde granny deken klaar.

Hè, hè, de derde granny deken is klaar.
 
Ze zijn voor het goede doel.
Alle dekens gaan naar Leeuwarden
voor de grootste deken ter wereld,
een recordpoging volgend voorjaar,
waarna de dekens naar goede doelen gaan.
*
Deze deken is van lapjes door verschillende
 vrouwen gemaakt.
Zo zit er geen patroon in, maar
in het midden zijn de leukste bijeen.Ik had van een lieve vrouw 2 grote klossen
katoen gekregen om de deken aan elkaar
te zetten, dat heb ik met 2 draden gedaan.
Zij heeft zelf ook veel vierkantjes gehaakt.
Ik denk wel van zo'n 400!!!!
Die zitten ook in de andere deken verwerkt.
Dit is de tweede deken.


En dit is de eerste deken,
daar heb ik alle vierkantjes zelf gehaakt en
die was ook het snelste klaar!


De laatste erbij, dan liggen ze op een rij.


Volgende maand gaan we ze brengen naar het
provinciale bestuur van onze club,
Vrouwen van Nu,
samen met de overgebleven lapjes
waar we nog een tas vol van hebben.
Maar die ik niet meer aan elkaar
ga zetten.
Voor mij is het weer eens tijd
voor een volgend projectje.
Heb er zin in!!